All Rights for the image reserved to John Hope photostream from flickr, if you keep them,please keep the credit.

“I admit I was very envious each year when colleagues werenamed to The Best Lawyers in Virginia. I am thrilled to now have this singular honor among the rest.”

wil je  contact?

Nicole werkt in de omgeving van Zwolle

Stuur een mail:

 

 

 

 

wAT IS TOPDOG, WAT BIEDEN WIJ?

Diergeleide  interventies

.

 

Coaching op maat

Daar waar de basis en de balans zijn verstoord, kan Luxor helpen om de situatie te verhelderen. Dit kunnen problemen zijn op verschillende leefgebieden en met verschillende achtergronden/oorzaken. Nicole is ervaren t.a.v. (ernstige) meervoudige problematiek, ook daar waar vaak geen oplossing meer wordt gezien, ziet zij met Luxor mogelijkheden, hoe klein soms ook om mee aan de slag te gaan naar een persoonlijke doelstelling;

 

Topdogtraining

Topdog is een sociale vaardigheidstraining met de nadruk op over-assertiviteit en onder-assertiviteit. Kinderen, jongeren, volwassenen  die kampen met agressieproblemen veroorzaken emotionele en financiële schade. Angstige en al te verlegen mensen kunnen levenslang beschadigd raken door de pesterijen waarvan zij het slachtoffer zijn geworden. Beide doelgroepen kunnen niet of onvoldoende in de  thuissituatie, op  school/werk en in de vrije tijd, bereiken wat zij voor zichzelf wensen. Zij kunnen in de training leren zich in  sociale situaties te gedragen / te handhaven, zonder de impulsiviteit of juist de teruggetrokkenheid van hun gedrag. De topdogtraining zorgt voor een betere balans in het sociaal functioneren. Zo kunnen mensen die kampen met over-assertiviteit bijvoorbeeld leren minder ruimte in te nemen. Zij blijven rustig bij sociale druk en leren nadenken voordat zij iets doen, waardoor ze beter leren samenwerken.  Onder-assertieve mensen gaan meer ruimte innemen. Zij laten zich niet meer kwetsen in sociale situaties en worden expressiever en als gevolg hiervan socialer, weerbaarder.

 

De Topdogtraining kent een startfase van drie bijeenkomsten, een werkfase van zes bijeenkomsten en een afsluitfase van 3 bijeenkomsten. Tijdens de kennismakingsbijeenkomst vindt een matching plaats met een hond, halverwege een evaluatie van het eerste deel van de training, waarna afspraken worden gemaakt over het nog meer op maat maken van het vervolg van de training. Aan het eind vindt er een evaluatie plaats van de volledige training en een certificering. Er wordt in de volgorde gewerkt zoals hierboven omschreven, thema’s die hierin centraal staan zijn: rust, sociale druk, expressieve en non-verbale communicatie, vermogen om samen te werken. Om verbeteringen t.a.v. deze punten te bereiken wordt er krachtig gewerkt aan het verhogen van het zelfvertrouwen. Structureel sombere en irrationele gedachten hebben continue aandacht in de training. In de tweede helft van de training wordt er voortdurend aandacht besteedt aan de transfer  van het geleerde naar het leven van alledag. Verder wordt er continu een veilige en optimistische sfeer geboden, waarbinnen ook ruimte is voor plezier.

 

Begeleiden van omgang

In situaties van echtscheiding kan Luxor met Nicole worden ingezet om het kind met de andere ouder op een ontspannen vernieuwende wijze weer in contact te brengen, de omgang te hervatten en te begeleiden, met hierbij als doel en om toe te werken naar een zelfstandige omgangsregeling. Tijdens het begeleiden van deze omgangsregeling zullen er Topdogelementen worden ingezet, om het vertrouwen in het contact bij het kind weer terug te brengen t.a.v. de andere ouder. Veiligheid en toezicht zijn hierbij termen die vanzelfsprekend zijn tijdens dit traject.

 

Begeleiden van rechtbankzittingen

Tijdens zittingen kampen kinderen en volwassenen vaak met veel spanningen en emoties, waardoor zij vaak achteraf ervaren zich niet voldoende te hebben kunnen presenteren, zoals ze vooraf hadden gewild. Luxor en Nicole kunnen hierbij helpen en ingezet worden om dit te begeleiden. De inhoud van de zitting zal niet veranderen, wat hierin geboden wordt is ondersteuning en stressverlaging vanuit de hond.

 

Emotieregulatie

Hierbij kan gedacht worden aan verschillende situaties. Daar waar kinderen en volwassenen spannende situaties moeten ondergaan, kan Luxor hen met Nicole begeleiden, denk hierbij aan moeilijke gesprekken bij andere zorgaanbieders, scholen etc. Maar Luxor kan ook mee naar een bezoek bij de fysiotherapeut, huisarts indien noodzakelijk, om zo een behandeling te bespoedigen en spanningen hierbij af te leiden.

 

Workshops

Wil je meer weten over de methode, het werken met honden en hierin zelf een transfer ervaren, dan is dit ook mogelijk in een vorm van een workshop, dit kan op maat.

 

 

 

 

Werkwijze

 

Aanmelden 

Dit kan telefonisch, per mail of een pb via facebook, vervolgens zal er contact worden opgenomen voor een intake, waarna de hulp/begeleiding kan starten;
Indien er geen match is met de hond Luxor, kan er een andere hond ingezet worden of een doorverwijzing volgen;


Kosten

Informatie vragen kan vrijblijvend;
Topdogtraining, 1452 euro incl BTW;
Uurtarief overige trajecten met Luxor, 121 euro incl. BTW;

Reiskosten: 0,36 euro p/km.
Workshops: prijs op aanvraag.

(scroll tekst)