All Rights for the image reserved to John Hope photostream from flickr, if you keep them,please keep the credit.

“I admit I was very envious each year when colleagues werenamed to The Best Lawyers in Virginia. I am thrilled to now have this singular honor among the rest.”

Wat doen wij?

Nicole helpt samen met Luxor kinderen en volwassenen, die in het leven vastlopen op wat voor manier dan ook (al dan niet kampen zij met gedragsproblemen- en/of stoornissen).Nicole zet hierbij haar hond in om de gekozen persoonlijke doelstellingen te bereiken. Zij doet dit d.m.v. het geven van Topdogtrainingen en/of Topdogelementen in een ‘coaching op maat’ te verwerken. 

Topdog is een training zelfbeheersing en weerbaarheid met een hond als co-trainer. De mensen leren een hond te begeleiden en leiding te geven door gebruik te maken van hondentaal- en gedragsregels, waarna een transfer wordt gemaakt met de dagelijkse praktijk. 

In 2007 heeft de Topdogtraining de innovatieprijs in de Geestelijke gezondheidszorg gekregen. In 2014 heeft deze training een aanbeveling gekregen van Prof. Dr. Marie Jose Enders-Slegers van de Open Universiteit in Heerlen (leerstoel Antrozoölogie). De training is daarmee Europees erkend als valide diergeleide interventie. Topdogtraining valt onder de AAT (Animal Assisted Therapy), dierondersteunde hulpverlening/begeleiding.

 

 

 

Aanbod 

 

•    Individuele coaching (op maat);

•    Topdogtraining (12 trainingssessies, theorie en praktijk met en over de hond);

•    Begeleiden van omgang;

•    Begeleiden rechtbankzittingen;

•    Emotieregulatie;

•    Ouderbegeleiding

 

Welke sterke kanten kent de inzet van een hond

 

Wat kan een hond in een interventie bieden wat mensen niet willen, kunnen of mogen geven (wetenschappelijk bewezen)?

•    Het ervaren van de ondubbelzinnigheid en de onvolwaardigheid (Archer, 1997);

•    Het perfect aansluiten op ons non-verbale gedrag zonder oordeel (Rew, 2000);

•    Het in staat zijn om (onverwerkte) emoties uit pre-verbale periodes in mensen los te    

      maken en zorgen voor motivering en activering Kovacs&Umbgrove, 2005);

•    Het vermaken en plezier schenken 

      (Enders-Slegers, 2000);

•    Het bieden van de mogelijkheid tot 

      spontaan fysiek contact, wat troostend en stressverlagend werkt

      (Enders-Slegers, 2000);

•     Een grote groep mensen is klaarblijkelijk niet gevoelig of toegankelijk voor ‘gewone’    

      psycho-interventies voor hen kan de inzet van een hond van belang zijn.